Sport

Zawody Jeździeckie w Mieście z okazji Dnia Dziecka

plakat_skoki.jpg

 

PROPOZYCJE ZAWODÓW

KONKURS  NR 1 – KONKURS ZWYKŁY KLASY LL (wysokość przeszkód max 90 cm)
Godzina 11:00, maksymalnie 20 par
KONKURS ZWYKŁY  –  Zawodnicy pokonują parkur, tak aby zdobyć  jak najmniejszą ilością punktów karnych (PK) w jak najlepszym czasie. Zrzutka na przeszkodzie, nieposłuszeństwo konia to 4 PK. Za każde rozpoczęte 4 sekundy wykraczające poza normę czasu zawodnik otrzymuje 1 PK . W przypadku takiej samej liczby PK o miejscu decyduje czas przejazdu zawodnika. Eliminacja zawodnika następuję, gdy pomyli trasę, upadnie z konia lub z koniem, lub po trzech nieposłuszeństwach konia. Czas zawodnika będzie liczony stoperami.

Startowe i wpisowe – 0 złotych
Nagrody: Pierwsze trzy osoby otrzymają Puchary, pierwsze pięć osób otrzyma nagrody rzeczowe, pierwsza ósemka otrzyma dyplomy, do dekoracji koni na parkurze będą zaproszeni wszyscy jeźdźcy, którzy ukończyli przejazd bez PK, wszyscy zawodnicy otrzymają floo.

KONKURS NR 2 – KONKURS ELIMINACJI
Godzina 12:00, maksymalnie 20 par
KONKURS ELIMINACJI – Dwóch zawodników startuje równolegle na dwóch jednakowych torach przeszkód. Będą mieli do pokonania 5-6 przeszkód. Za każdą zrzutkę lub nieposłuszeństwo konia zawodnik otrzymuje 1 punkt karny. Zawodnik, który otrzymał mniejszą liczbę punktów karnych lub w przypadku równej liczby punktów przekroczył linię mety jako pierwszy, zostaje zwycięzcą i przechodzi do następnej rundy. Zwycięzca każdej rundy eliminacyjnej przechodzi do rundy następnej, aż do wyłonienia dwóch finalistów, spośród których jeden zostanie zwycięzcą konkursu. Zawodnicy, którzy przegrali swoje korespondujące rundy są klasyfikowani na tym samym miejscu.
 
Startowe i wpisowe – 0 złotych
Nagrody: Pierwsze trzy osoby otrzymają Puchary, pierwsze pięć osób otrzyma nagrody rzeczowe, pierwsza ósemka otrzyma dyplomy, do dekoracji koni na parkurze będą zaproszeni wszyscy jeźdźcy z pierwszej ósemki. Wszyscy zawodnicy otrzymają floo.

KONKURS NR 3 – KONKURS LEAD LINE
Godzina 13:00, maksymalnie 15 zespołów
Przejazd według trasy załącznika nr 1. Prosimy o przebranie się i wybór muzyki dopasowany do przejazdu.
Startowe i wpisowe – 0 złotych
Nagrody: Wszyscy zawodnicy otrzymają medal, statuetkę, floo, nagrody rzeczowe oraz rozlosujemy 1 karnet do Loopy’s World wartości około 500 złotych.

KONKURS NR 4 – KONKURS SZEŚCIU BARIER
Godzina 14:00, maksymalnie 20 par
KONKURS DZEŚCIU BARIER – Zawodnik pokonuje dwie przeszkody w szeregu po jednej przekątnej, bez konsekwencji punktów karnych (PK) następnie robi najazd na kolejne cztery przeszkody w szeregu liczone do konkursu. Za każdą zrzutkę na przeszkodach 3-6 lub nieposłuszeństwo konia zawodnik otrzymuje 1 punkt karny. O zwycięstwie i przejściu do kolejnej rundy zadecyduje bezbłędny przejazd. Runda, w której wszyscy zawodnicy uzyskali PK zostanie powtórzona z zawodnikami, którzy uzyskali równą najmniejszą ilość PK. Zaplanowano maksymalnie cztery rundy przejazdów, w których stopniowo podwyższane będą przeszkody. Pierwsza runda odbędzie się na wysokościach  40, 50, 60, 70, 80, 90. Później w zależności od umiejętności zawodników przeszkody będą podwyższane o 10, 20 lub 30 cm. Czwarta runda zakończy się maksymalnie na wysokościach  100, 110, 120, 130, 140, 150. W zawodach wyłonionych ma zostać trzech pierwszych zawodników, o zwycięstwie przy równym wyniku w czwartej rundzie decydować będzie młodszy wiek zawodnika ( ze względu na dzień dziecka ).
 
Startowe i wpisowe – 0 złotych
Nagrody: Pierwsze trzy osoby otrzymają Puchary, pierwsze pięć osób otrzyma nagrody rzeczowe, pierwsza ósemka otrzyma dyplomy, do dekoracji koni na parkurze będą zaproszeni jeźdźcy z pierwszej ósemki, wszyscy zawodnicy otrzymają floo.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Jako organizator zawodów towarzyskich przede wszystkim zależy mi na Waszym bezpieczeństwie i dobrej zabawie. Zawody mają zapewnioną obsługę medyczną, ale uprasza się o nie korzystania z jej usług J dlatego prosimy o zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu i na miejscu zawodów.
W czasie zawodów będzie około 5000 dzieci i przynajmniej dwa razy tyle osób dorosłych, korzystających z różnych atrakcji Dnia Dziecka. Wiele z tych osób nigdy nie widziała koni z tak bliska i nie zawsze będą wiedzieli jak się przy nich zachować. Zależy mi, aby pokazać jeździectwo z bliska w strefie miejskiej i przekazać jak najwięcej informacji o koniach osobom młodym i ich opiekunom. Dlatego proszę o prestiżowe zachowanie podczas zawodów i rozwagę.
Będą wydzielone strefy dla jeźdźców. Strefa nr 1 rozładowawczo przygotowawcza niedaleko parkingu, gdzie będzie można osiodłać konie i przygotować się do zawodów, strefa nr 2 rozprężalnia o wymiarach 30m x 40m na trawie oraz strefa nr 3 – parkur trawiasty (nie zapomnijcie o hacelach), na którym odbywać się będą zawody 40m x 60m. Możliwa jest również wydzielona kolejna strefa, gdyby okazało się, że jest wielu zawodników. Między strefami ruch będą prowadzić osoby wyznaczone, do których wskazań prosimy się stosować, aby wszystko przebiegało sprawnie.
Konkursy będą odbywać się z dużym zapasem czasu, dlatego prosimy o nie denerwowanie się na rozprężalni i spokojne sprawne rozgrzanie się do zawodów. Ze względu na towarzyską rangę zawodów nie będą zbierane paszporty koni, uprasza się jeźdźców o badania lekarskie, licencje jeździeckie nie są wymagane. Oczywiście obowiązuje strój jeździecki z obowiązkowym kaskiem, osoby młode proszone są o zakładanie kamizelek ochronnych.
Sędzia główny zawodów lub organizator maja prawo po uprzednim ostrzeżeniu odmówić startu zawodnikowi narażającemu swoje lub innych bezpieczeństwo.  
Dojazd do ul. Dąbrowszczaków będzie utrudniony ze względu na liczne uczestnictwo osób w festynie. Dla zawodników przygotowany jest parking A przy terenie zawodów służący do rozpakowywania koni i sprzętu, po tych czynnościach prosimy o przejechanie koniowozami na parking B, aby umożliwić innym możliwość wypakowania się. Prosimy o rozsądny przyjazd na teren zawodów, aby zdążyć na swoje konkursy.  Istnieje również możliwość zaparkowania koniowozów na terenie hipodromu w Sopocie i przejście końmi drogami publicznymi na miejsce zawodów lub przez plażę miejską (4 razy dłuższa droga), na którą dostaliśmy pozwolenie od MOSiRu.
Na terenie zawodów i na drogach dojazdowych, a w szczególności plaży miejskiej należy zbierać odchody koni. Na terenie zawodów będą specjalne pojemniki na nie. Woda dla koni będzie w baseniku w strefie nr 1.
Gospodarzem toru jest Arkadiusz Wekwert. Poszczególne konkursy mogą się odbyć -/+ 30 minut od planowanej godziny zawodów. Dla poszczególnych konkursów zastosowano ograniczenia ilościowe zawodników (patrz propozycje) o przyjęciu będzie decydować szybkość zgłoszenia się na konkurs. W zgłoszeniu prosimy zamieści imię i nazwisko jeźdźca, klub, który reprezentuje, wiek nazwę konia i konkursy, w których będzie chciał wziąć udział. Zgłoszenia prosimy dokonywać e-mailowo floom@wp.pl lub telefonicznie lub smsowo pod nr tel. 605085644. Listy startowe zostaną podane w piątek. Osoby, które się zgłoszą otrzymają maksymalnie szybko informacje o przyjęciu na zawody.
Sędziną główną zawodów skokowych będzie Monika Paliwoda zawody Lead Line sędziować będzie również sędzina Marlena Gruca – Rucińska. Gospodarzem toru jest Arkadiusz Wekwert. Biuro zawodów poprowadzi Magdalena Florek. Maciej Parzych będzie członkiem komisji sędziowskiej. Już na tym etapie dziękuje im, jak również wszystkim nie wymienionym osobom zaangażowanych w stworzenie bezpłatnych zawodów za poświęcenie wolnego czasu i pomoc. Pomorskiemu związkowi jeździeckiemu dziękuję za wypożyczenie przeszkód. A MOSiRowi Gdańsk za nieocenioną pomoc w współtworzeniu tych zawodów, transport, udostępnienie miejsca, ufundowanie pucharów i wiele innych. Aldonie Karpińskiej za zorganizowanie pokazu. Potalowi zabookuj.eu za przekazywanie informacji i ufundowanie czapraków. Osoby lub firmy, które chciałyby ufundować nagrody proszone są o kontakt.
 
Wszelkie informacje będzie można uzyskać w biurze zawodów i u mnie pod nr tel. 605085644 lub e-mailowo floom@wp.pl.
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkim innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
 

Komentarze

Prześlij nam newsa