Lifestyle

Zakończyliśmy Wakacyjny Konkurs !

Zakończyliśmy wakacyjny konkurs na najciekawszy artykuł.

Spośród nadesłanych prac wyłoniliśmy zwycięzcę!

Do wygrania Pióro PARKER.

2.jpg

REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    * Organizatorem konkursu jest portal zabookuj.eu.
    * Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
    * Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej.

II. UCZESTNICY  KONKURSU

    * Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w wyznaczonym terminie nadeśle pracę o odpowiedniej tematyce.
    * W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy portalu zabookuj.eu.

III. WARUNKI KONKURSU

    * Prace na konkurs należy nadsyłać do końca sierpnia na adres info@zabookuj.eu
    * Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku października. Wyniki zostaną oficjalnie opublikowane na łamach zabookuj.eu
    * Każdy uczestnik może przesłać jeden lub więcej artykułów.
    * Osoby biorące udział w konkursie mogą, zamiast imienia i nazwiska, podać swój pseudonim.
    * Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zaakceptowaniem wszystkich jego punktów.
    * Warunkiem przyjęcia artykułu do konkursu jest:
       a) nadesłanie w terminie pracy o odpowiedniej tematyce;
       b) dołaczenie jednego lub kilku zdjęć odpowiednich do tematu pracy;
       b) nadesłane artykuły muszą być w formacie Open Document.
    * Uczestnik konkursu składając swój artykuł:
       a) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do artykułu oraz zdjęć i przenosi je na portal zabookuj.eu w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki zabookuj.eu uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń konkursu;
       b) oświadcza, że artykuł nie został uprzednio nigdzie opublikowany;
       c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, i/lub pseudonim (należy podać choćby jedno do publikacji artykułu na łamach zabookuj.eu). Imię i nazwisko można zastrzec, jednak zwycięzca musi je podać, razem z innymi danymi, w celu umożliwienia przesłania nagrody pocztą.
    * Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowań artykułu.
    * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nienagrodzonych artykułów.
    * Jury ma prawo nie przyjąć artykułów niezwiązanych z tematyką konkursu, zawierających rażące błędy merytoryczne, bądź propagujące niewłaściwe zasady moralne.

IV. NAGRODY

    * Spośród nadesłanych artykułów, jury  wyłoni zwycięzcę.
    * Kontakt ze zwycięzcą konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem adresu e-mail, z którego została wysłana nagrodzona praca.
    * Nagrodą w konkursie jest pióro PARKER, publikacja nadesłanego artykułu na stronie głownej portalu zabookuj.eu oraz zestaw wakacyjny: koszulka i kubek turystyczny.
   

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Komentarze

Prześlij nam newsa