Konie

Skróty literowe w jeździectwie

Skróty literowe w jeździectwie

Wielu z nas często zastanawia się o co w tym wszystkim chodzi, co właściwie oznaczają te literki, gwiazdki, liczby: CSI, ZR-B, CCN, CDI-W, N-4, L, P, OOM…. Nie  wszyscy miłośnicy koni i jeździectwa znają znaczenie skrótów pojawiających się na propozycjach zawodów, plakatach, ulotkach, informacjach itp.

Objaśnienia skrótów literowych:

Skróty dyscyplin:
A – ujeżdżenie
B – skoki
C – wkkw
D – powożenie
E – woltyżerka
F – rajdy długodystansowe
G – reining
K  – zawody dla kuców
MK – zawody dla małych koni

Klasy konkursów ujeżdżeniowych
L – lekka
P – pośrednia
N – normalna
C- ciężka
CC – bardzo ciężka
CS – super ciężka

W ramach każdej klasy istnieje kilka programów. Są one oznaczone cyframi i tworzą razem z literą oznaczające klasę nazwę wspólną np. L-1, C-4, N-8. Cyfry przy literze klasy oznaczają konkretny program ujeżdżeniowy, czyli rożne układy, kolejności wykonania elementów.

Klasy konkursów w skokach
mini LL – 50 cm
LL – do 90 cm
L – 100 cm
L1 – 105 cm
P – 110 cm
P1 – 115 cm
N – 120 cm
N1 – 125 cm
C – 130 cm
C1 – 135 cm
CC – 140 cm
CC1 – 145 cm
CS – 150 cm
CS1 – 155 cm

Kategorie wiekowe:
S – Senior (od 22 lat)
M – Młody Jeździec / Młodzieżowiec  (19 – 21 lat).
J – Junior (16 – 18 lat)
JM – Junior Młodszy (12 – 15 lat)
Mł – Młodzik (9 – 11 lat)

ZAWODY KRAJOWE:
ZT – Zawody Towarzyski
ZR – Zawody Regionalne
ZO – Zawody Ogólnopolskie
ZOO – Zawody Ogólnopolskie Oficjalne
HZO – Halowe Zawody Ogólnopolskie
HZOO – Halowe Zawody Ogólnopolskie Oficjalne
MP – Mistrzostwa Polski
PP – Puchar Polski
HPP – Halowy Puchar Polski
MMM – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
OOM – Ogólnopolska Olimpiada Młodzie;y
MPMK – Mistrzostwa Polski Młodych Koni
C..-..N – Zawody Ogólnokrajowe z udziałem indywidualnych jeźdźców zagranicznych
– D w ujeżdżeniu  CDN
– S w skokach  CSN
– C w wkkw  CCN
– A w powożeniu  CAN
– V w woltyżerce  CVN
– E w rajdach długodystansowych  CEN
– R w reiningu  CRN

Gwiazdki w dyscyplinie skoków (zawody krajowe) – określają wysokość nagród pieniężnych:
ZO 1* – łączna pula nagród wynosi od 15.000 zł do 24.999 zł (w kategorii juniorów – bez nagród pieniężnych)
ZO 2* – łączna pula nagród wynosi od 25.000 zł do 34.999 zł (w kategorii juniorów – od 5.000 zł do 9.999 zł)
ZO 3* – łączna pula nagród wynosi od 35.000 zł (w kategorii juniorów – od 10.000 zł)

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE:
CDI/CDIO – Zawody Międzynarodowe w Ujeżdżeniu
CSI/CSIO – Zawody Międzynarodowe w Skokach
CCI/CCIO – Zawody Międzynarodowe we WKKW (pełne)
CIC/CICO – Zawody Międzynarodowe we WKKW (skrócone)
CAI/CAIO – Zawody Międzynarodowe w Powożeniu
CVI/CVIO – Zawody Międzynarodowe w Wolty;erce
CEI/CEIO – Zawody Międzynarodowe w Rajdach Długodystansowych
CH-M-         Mistrzostwa Świata
CH-EU-      Mistrzostwa Europy
CH-M-YH   Mistrzostwa Świata Młodych Koni

O – oznacza rangę oficjalną zawodów, która przyznawana jest raz w roku w danym kraju przez FEI w danej dyscyplinie, np. CSIO oznacza że są to jedyne oficjalne zawody międzynarodowe w skokach w danym kraju i w danym roku.

W – oznacza zawody rozgrywane w cyklu imprez kwalifikacyjnych Pucharu Świata,

1*/2*/3*/4*/5*- gwiazdki –  w ujeżdżeniu, wkkw, woltyżerce oraz rajdach długodystansowych określają rangę zawodów – stopień ich trudności oraz program wg. przepisów FEI. Im większa ilość gwiazdek tym wyższa ranga – większy stopień trudności zawodów.

Gwiazdki w skokach – oznaczenia gwiazdkami zawodów rangi C…I  określają rangę i wysokość nagród pieniężnych:
1* – do 49.999 CHF
2* – od 50.000 do 99.999 CHF
3* – od 100.000 do 249.999 CHF
4* – od 250.000 do 499.999 CHF
5* – powyżej 500.000 CHF

Cyfry i litery w powożeniu –  określają zawody dla zaprzęgów:
1 –  jednokonnych,
2 – dla dwukonnych,
4 – dla czterokonnych ;
A lub B – świadczą o stopniu trudności zawodów.

Litery występujące na końcu oznaczenia  zawodów międzynarodowych – określają kategorie wiekową:
S – zawody dla seniorów
Y – zawody dla młodych jeźdźców
J – zawody dla juniorów
Ch – zawody dla dzieci
P – pony / kuce

Inne skróty
NL – nowa lokalizacja zawodów / PL – poprzednia lokalizacja
ND – nowa data zawodów / PD – poprzednia data
ZD – zawody dopisane do kalendarza
ZR – zmiana rangi zawodów / PR – poprzednia ranga
Dpzj – wyjazd / zawody dotowane przez Polski Związek Jeździecki

Zabookuj

Komentarze

Prześlij nam newsa