Lifestyle

Kurs instruktora jazdy konnej – pomorskie

Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością  jazda konna

Termin 09-27.06.2015

Koszt kursu 2200,00 zł.
 
Warunkiem uczestniczenia w kursie jest przysłanie ankiety zgłoszeniowej oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 25% ceny kursu, pozostałą część wpłaty należy uiścić w dniu rozpoczęcia zajęć. Nr konta Hanna Kokocha Stajnia KOŃ-AK   04 1140 2004 0000 3402 6194 0932   

Na tydzień przed pierwszymi zajęciami uczestnik musi dostarczyć komplet dokumentów składający się z:
a.   świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu instruktora jazdy
c. 2 zdjęć.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagany jest aktywny udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych poprzez wykonywanie zadań postawionych przez prowadzących.
Zabrania się  nagrywania, filmowania, fotografowania zajęć i materiałów.
Dla uczestników kursu, którzy nie wykazali się dostateczną wiedzą praktyczną i znajomością przedmiotu, ale są w stanie przygotować się do egzaminu w późniejszym terminie zostanie zorganizowany płatny egzamin poprawkowy w kwocie 100,00 złotych.
Organizator może odwołać kurs jeżeli będzie zbyt mała ilość chętnych. W takim przypadku przedpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy potencjalnego kursanta.

Dla osób bezrobotnych możliwość dofinansowania kursu z Urzędu Pracy!

Stajnia Koń-AK
ul. Szeroka 23
83-331 Niestępowo
tel. 515-108-225
hkokocha@wp.pl

www.stajniakonak.zabookuj.eu

Komentarze

Prześlij nam newsa