Hodowla

Zmiana przepisów dotyczących paszportów koni

Zmiana przepisów dotyczących paszportów koni

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku wchodzi rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/262 dotyczące identyfikacji koni. W zwiazku z powyższym konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku muszą być zarejestrowane do końca br. zgodnie z dotychczas obowiązujacymi przepisami. W przeciwnym wypadku zostaną one wyłączone z łańcucha pokarmowego (brak możliwości uboju konia z przeznaczeniem do spożycia). Konie urodzone w drugiej połowie roku tj. po 30 czerwca muszą zostać zarejestrowane w ciągu 12 miesięcy od daty urodzenia, przed opuszczeniem gospodarstwa. Od pierwszego stycznia 2016 zmianie ulegnie równiez wzór paszportu.

Paszporty wydane w poprzed­nich latach są nadal ważne, jed­nak szcze­gólną uwagę zwra­camy na zagad­nie­nie iden­ty­fi­ka­cji koni uro­dzo­nych w 2015 roku (okres przejściowy).

 

paszport.jpg

Komentarze

Prześlij nam newsa