W stadninie „Prohipo-Stables” w Chróstach Wysińskich, woj. pomorskie, odbędzie się opis i rejestracja źrebiąt 2020 rasy oldenburskiej i westfalskiej