Wydarzenia

Baltic Cup Pomorze Środkowe 2017 – Stajnia Grażyny Mikorowo

P R O P O Z YC J E

Towarzyskich Zawodów Jeździeckich
w Skokach przez Przeszkody
STAJNIA GRAŻYNY MIKOROWO 27.08.2017
Zarazem kolejna edycja Baltic Cup Pomorza Środkowego 2017

1. Organizator : STAJNIA GRAŻYNY MIKOROWO
2. Miejsce zawodów : Mikorowo k/Lęborka
3. Termin: 27-08-2017, niedziela, godz. 10:00
4. Warunki uczestnictwa: Nie wymagamy posiadania licencji PZJ/WZJ konia oraz zawodnika. Wymagamy aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających do uprawiania jeździectwa. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać aktualną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Wymagane są aktualne badania weterynaryjne koni i szczepienia przeciwko grypie.
5. Zgłoszenia : do 25.08.2017 (piątek) mail: anka098@poczta.onet.pl
(w zgłoszeniach prosimy o podanie: nazwy konia, imienia i nazwiska zawodnika, klubu oraz konkursów w jakich będą startować
Każdy uczestnik otrzyma zwrotne potwierdzenie zgłoszenia.
6. Osoby oficjalne:
Sędzia Główny:( Stanisław Iskierko) Janusz Jurkiewicz , komisarz zawodów: rotacyjnie, obsługa komputerowa: Artur Wolański, gospodarz toru: Tomasz Dziurkowski, Opieka weterynaryjna: Hubert Bojek, Opieka medyczna: REDMEDICA
7. Obsługa zawodów:
Biuro zawodów: tel. 501 790 656 Anna Drapińska
8. Warunki techniczne:
Plac konkursowy (40×80) i rozprężalnia (20×30) o podłożu piaszczystym.
9. Opłaty :
Wpisowe i startowe 100 zł od konia , brak możliwości przyjazdu dzień wcześniej , boksy dostępne tylko w dniu zawodów , ilość ograniczona .
Koń może startować pod różnymi zawodnikami bez dodatkowych opłat, minimum trzy przejazdy każdego konia, pod warunkiem, że nie startuje w konkurencji L1 (wtedy dopuszcza się konia do dwóch przejazdów)
Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić w biurze zawodów (sędziówka) przed startem .
Opłata za zmianę na liście startowej przed danym konkursem (umożliwi nam to sprawne przejazdy w czasie zawodów)
10. Nagrody:
Rzeczowe i finansowe. Floo i statuetka dla każdego uczestnika w konkurencji Mini LL, nagrody dodatkowe; dla par które będą przebrane, dla najmłodszego uczestnika zawodów oraz wiele innych niespodzianek .

11. Program zawodów:

Konkurs nr 1 – mini LL dokładności, art.238.1.1 do 50 cm, jest zarazem konkursem przebierańców dla zainteresowanych 🙂 Dla wszystkich zawodników: pucharki i floo , dla par które były przebrane: nagrody rzeczowe
Konkurs nr 2 – LL trafienia w normę czasu, art.238.1.1, S1, do 80 cm, jest również konkursem przebierańców jeśli ktoś ma ochotę 🙂 Trzy pierwsze miejsca : puchary ,floo , nagrody rzeczowe , reszta zawodników pucharki pamiątkowe i floo
Konkurs nr 3 – L konkurs dokładności z natychmiastową rozgrywką, art.238.2.1, do 95 cm. Trzy pierwsze miejsca : pucharki floo, nagrody rzeczowe , czyste przejazdy figurki pamiątkowe i floo
Konkurs nr 4 – L1 zwykły z rozgrywką, art.238.2.2, do 105 cm, Trzy pierwsze miejsca puchary , floo , nagrody rzeczowe , reszta zawodników floo.

12. Sprawy organizacyjne:
1. Dokumentacja Klubów i koni musi być zgodna z przepisami PZJ.
2. Drugi przejazd tego samego zawodnika na tym samym koniu jest przejazdem treningowym .
3. Konie muszą posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów konie nie będą wpuszczane na teren zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów oraz wysokości przeszkód w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych .
5. Zawody rozgrywane będą autoryzowane.
6. Wyniki zawodów będą rejestrowane wyłącznie do kolejnej edycji Baltic Cup Pomorza Środkowego .
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w czasie podróży i trwania zawodów. Zawodnicy i właściciele odpowiadają za zniszczenia w stosunku do osób trzecich spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie.
9. Zaleca się uczestnikom zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
10.PZJ oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki, respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze.

KODEKS POSTĘPOWANIA
I. Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady że dobro konia jest najważniejsze . Dobro konia
musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może
być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia musi stać ponadwszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani , kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział
w zawodach. Odnosi się to także
do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczyoraz również do przypadków nadużywania pomocy .

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia .
Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża ,
pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także
podczas podróży powrotnej z zawodów .
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obraż
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z końmi .

KALENDARZ I REGULAMIN TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
„BALTIC – CUP POMORZE ŚRODKOWE -2017”
Cykl Zawodów Towarzyskich organizowanych na terenie Pomorza Środkowego. Celem zawodów jest propagowanie jeździectwa w regionie i umoz
liwienie startu amatorom
i młodym adeptom sztuki jeździeckiej.

Kalendarz zawodów:
1. 23-04-2017 – MIKOROWO – Stajnia Grażyny
2. 06-05-2017 – SALINO – Stajnia Siwa –
3. 13-05-2017 – SZTUMSKIE POLE – Stajnia Iskra –
4. 04-06-2017 – STRZELINKO – Stajnia Dolina Charlotty
5. 10-06-2017 – SARBSK – Stajnia Pod Dębami
6. 02-07-2017- BARŁOMINO – Klub Jeździecki Barłomino
7. 22-07-2017 – REDA – Ośrodek i Klub Jeździecki Pegaz
8. 27-08-2017 – MIKOROWO – Stajnia Grażyny
9. 09-09-2017 – RUNOWO – Stajnia Pałac Pod Bocianim Gniazdem
10. 30-09-2017 – NOWĘCIN – Ośrodek i Klub Jeździecki Senny – FINAŁ CYKLU
ZAWODÓW

Prawo udziału w klasyfikacji do rankingu o Puchar BALTIC-CUP 2016, rozgrywanego
w ramach zaproponowanych zawodów Towarzyskich mają wszyscy amatorzy i zawodnicy licencjonowani zgodnie z przepisami WZJ (dla zawodów towarzyskich) . Zawodnicy mają prawo startu w następujących rundach:

w klasie mini LL art.238.1.1.-Runda Mała–konkurs dokładności / 50 – 60 cm/
w klasie LL art.238.1.1.-Runda Średnia–konkurs dokładności -z trafieniem w normę czasu /70- 80/
w klasie L art.238.2.1.–Runda Duża–konkurs dokładności z natychmiastową rozgrywką / 85-95/ w klasie L1 art.238.2.2.–Runda Grand Prix–konkurs zwykły z rozgrywką /100 -105 cm/

Uwaga:
W konkursach klasy mini LL , LL i L do rankingu nie będą kwalifikowani zawodnicy posiadający obecnie lub w przeszłości III klasę sportową i wyższą w konkurencjach :
Skoków i WKKW.
W rozgrywanych konkursach zawodnicy otrzymują punkty bonifikacyjne według niżej podanej punktacji, które na koniec rozgrywek będą przeliczone na punktację generalną.

Punktacja przejazdów:

punkty karne
punkty bonifikacyjne
0
7
1-3
6
4
5
5-7
4
8
3
9-11
2
12
1

Punkty do klasyfikacji generalnej będą sumowane z 5 najlepszych zawodów w których zawodnik brał udział. / do klasyfikacji liczy się pierwszy przejazd zawodnika na danym koniu/
Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni ale do klasyfikacji będzie liczony najlepszy jego przejazd. Jeżeli na kolejnym koniu uzyska on również , punkty bonifikacyjne, to przechodzą one automatycznie na kolejnego zawodnika.
Podczas rozgrywanych zawodów konie mogą brać udział w trzech przejazdach konkursowych o ile nie biorą udziału w konkursie klasy L1, w przypadku startu w klasie L1 – koń może brać udział tylko w dwóch przejazdach. Dopuszcza się start dwóch zawodników na jednym koniu, ale to nie powoduje zwiększonej ilości przejazdów, nadal obowiązują trzy lub dwa przejazdy zgodnie z podanym regulaminem zawodów.
W zawodach finałowych mogą wystartować wszyscy chętni zawodnicy, ale o punkty i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej będą rywalizować zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 1 punkt bonifikacyjny.
Ilość punktów w konkursach finałowych liczona będzie podwójnie plus dodatkowo zostaną naliczone punkty premie za 1 miejsce – 6 pkt, 2 miejsce – 4 pkt, 3 miejsce – 2 pkt .
Zwycięzcą każdej z klas będzie ten zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów bonifikacyjnych uzyskanych w 5 najlepszych przejazdach konkursowych oraz przejeździe finałowym.
Uwaga:
– w klasie mini LL – Runda Mała przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów zawodnicy zajmują takie same miejsca.
– w klasie LL – Runda Średnia przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów w finale o zwycięstwie zadecyduje najbardziej zbliżony czas przejazdu do określonej normy.
– w klasie L Runda Duża przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów o zwycęstwie decyduje czas przejazdu rozgrywki w przejeździe finałowym.
w klasie L1 Runda Grand Prix do punktacji liczy się każdy przejazd podstawowy natomiast w przypadku takiej samej liczby zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje czas rozgrywki w przejeździe finałowym.

Wszystkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza w składzie:
1. Henryk Kozłowski – dyrektor cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
2. Stanisław Iskierko – sędzia główny cyklu zawodów, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
3. Jan Jurkiewicz – sędzia WZJ, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC-CUP”
4. Łukasz Lesner – sędzia WZJ, członek komitetu organizacyjnego cyklu zawodów „BALTIC- CUP”

FINAŁ CYKLU ZAWODÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD W KLASYFIKACJI GENERALNEJ „BALTIC-CUP POMORZA ŚRODKOWEGO-2017” ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30-09-2017 r. w NOWĘCINIE.

Komentarze
Sierpień 2018
ponwtśrczwptsobnie
30
31
1
6
7
8
9
13
14
15
16
17
18
19
20
27
3
4
5
6
9