Wydarzenia

PONY CUP 2018 Milejewko

PONY CUP 2018 MILEJEWKO propozycje: zawody składać się będą z konkursów:

1. Pony Games prowadzony dla dzieci nie jeżdżących samodzielnie
2. Pony Games dla dzieci jeżdżących samodzielnie na czas
3. Konkurs UJEŻDŻENIE wg programu przedstawionego w propozycjach (w wydarzeniu PONY CUP 2018 MILEJEWKO wraz zopisem i rysynkami figur)

1. Organizator:
Gospodarstwo Agroturystyczne „MILEJEWKO” Emilia Nikelewska
PONY CUP – Ewa Obrycka-Błaut
2. Miejsce i termin zawodów: 05.08.2018 od godz. 10:00 teren Gospodarstwa „MILEJEWKO” ul. Elbląska 88, 82-316 Milejewo
WSTĘP BEZPŁATNY

3. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń: od wtorku 24.07.2018r godz. 9:00 do wtorku 31.07.2018r godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc na listach startowych (70 miejsc).
Zgłoszenia przyjmowane TYLKO pisemnie na mail: milejewko@gmail.com wszelkie info także ponycupelblag@gmail.com
W zgłoszeniach prosimy podać imię i nazwisko zawodnika, imię konia, wiek zawodnika, nr konkursu i nazwę stajni.
Wpisowe prosimy uiścić na rachunek bankowy:
Gospodarstwo Agroturystyczne Milejewko, ul. Elbląska 88, 82-316 Milejewo.
Nr konta: 17 1050 1764 1000 0090 7191 9899
W tytule należy podać Pony Cup oraz imię i nazwisko dziecka
A potwierdzenie zapłaty przesłać ze zgłoszeniem.
Zawodnicy lub ich opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat w biurze zawodów przed rozpoczęciem konkursów.
ZAWODNICY otrzymują numer startowy zawodnika, który prosimy umieścić na lewym przedramieniu zawodnika (naklejka samoprzylepna).

4. Opłaty:
Startowe i wpisowe od 1 zawodnika: 70 zł (1 dziecko max 2 starty), podczas zawodów jeden koń może startować 3 razy (start w Konkursach nr 1 i 2 jest poza pulą 3 startów).

5. Sędziowie: Emilia NIKELEWSKA

6. Zabezpieczenie medyczne – nad zawodami będzie czuwał zespół ratowników medycznych.

7. Warunki techniczne:
Parkur – podłoże piaszczyste
Konkursy 1 może być rozgrywany w każdym dowolnym chodzie – dopuszcza się pomoc w postawie asysty – asekuracji przez trenera, rodzica lub opiekuna w trakcie trwania przejazdu – konia nie można poganiać;
w Konkursie nr 2 – nie można konika prowadzić, jazda samodzielna zawodnika, jest to konkurs rozgrywany na czas;
Konkurs nr 3 – konkurs UJEŻDŻENIE wg programu przedstawionego w propozycjach – konkurs rozegrany na tzw. „małym czworoboku”, wg opublikowanego na stronie wydarzenia programu z rysunkami figur do wykonania, ilość zawodników w tym konkursie do 20os.

DEKORACJA wszystkich zawodników Konkursów 1 i 2 odbywa się po zakończeniu konkursu nr 2 odbywa się pieszo, koniki z opiekunami ustawiają się w drugim rzędzie. Prosimy o zachowanie zasad BHP.

Konkurs nr 3 dekorowany po przejeździe ostatniego zawodnika. Konie w drugim rzędzie.

8. Uczestnicy:
A. Zawodnicy
Cykl skierowany jest do amatorów nie zarejestrowanych w PZJ lub OZJ w czasie trwania zawodów, preferowani zawodnicy bez odznak PZJ.
Zawody otwarte są dla wszystkich chętnych którzy spełniają warunki uczestnictwa w poszczególnych konkursach
Zawodników obowiązują następujące dokumenty:
– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w cyklu zawodów (do podpisania w biurze zawodów)
– polisa ubezpieczeniowa NNW
Maksymalny wiek zawodników to 10 lat kalendarzowych w konkursach nr 1 i 2, w konkursie nr 3 – do lat 14tu.
Zawodników obowiązuje galowy strój jeździecki, obowiązkowo kask i kamizelka ochronna.
B. Konie
W zawodach mogą startować kuce gr A do D (z preferencja kucy gr. A,B)
Min. wiek dla koni to 3 lata Pony Games, 4 lata reszta konkurencji
Podstawowa dokumentacja konia to:
-paszport konia lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość i wiek oraz prawidłowo wpisanymi przez lekarza weterynarii szczepieniami

9. Gospodarz toru: Emilia Nikelewska

10. Program zawodów:
Zapraszamy na teren zawodów od godziny 10.00 czynne biuro zawodów.
ok 10:30 zbiórka przy wejściu na parkur na oglądanie trasy, dopuszczamy oglądanie trasy także przez koniki.
Godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń.
Czas zakończenia ok 15:00

11. Nagrody:
Pamiątkowe statuetki/medale i nagrody rzeczowe oraz flots dla wszystkich zawodników.

12. Informacje ogólne:
Wszystkie dzieci obowiązuje kask.

13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

14. Catering dostępny na terenie zawodów.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez podania przyczyny.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów w sytuacji, kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają bezpiecznie przeprowadzić zawodów.

Zdjęcie użytkownika PONY CUP.
Lokalizacja na mapie
Komentarze